Skip to main content

Persolog

Opis szkolenia

Warsztaty interpersonalne to cieszące się obecnie ogromną popularnością projekty rozwojowe. Aby firma działała sprawnie i rozwojowo, a co za tym idzie przynosiła zyski warto aby zespół ją tworzący był tak dobrany, aby sprawnie ze sobą komunikował zarówno wewnątrz organizacji, jak poza jej granicami. Aby uzyskać taki schemat działania i jak najlepsze rezultaty członków zespołu warto przyjrzeć się profilom osobowości Persolog.

Profil osobowości Persolog pozwala poznać pracodawcy kogo ma w swoich szeregach, jak skutecznie zarządzać poszczególnymi jednostkami, jak tworzyć zespoły aby osiągały poziom mistrzowski w swoich działaniach. Profil osobowości Persolog pozwala poznać schematy działania poszczególnych pracowników na danych konkretnych stanowiskach, a co za tym idzie tworzyć liderów wykorzystując naturalne talenty i zasoby ludzi. Pracownikom zwiększa samoświadomośc ich mocnych i słabych stron. Dzięki znajomości swojego profilu osobowości pracownik ma możliwość skutecznego zarządzania sobą, sobą w czasie, reagowania na sytuacje trudne czy konfliktowe. Poznaje modele zachowań, a co za tym idzie nabiera kompetencji w obszarze komunikacji międzyludzkiej, umiejętności dopasowania się do swojego rozmówcy jak i  jego potrzeb, zmieniających się okoliczności, a w konsekwencji zwiększa swoją skuteczność w prowadzonych działaniach.

Jeśli organizacja chce się rozwijać, zatrudniać pracowników najlepiej dobranych do poszczególnych stanowisk i jednostek organizacyjnych warto zainwestować w poznanie profili osobowości.

Warto pamiętać, że zastosowanie Profilu osobowości Persolog obejmuje różne obszary działalności, które wywierają istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Są to m.in:
rozwój,
komunikacja,
zarządzanie sobą, zarządzanie sobą w czasie – produktywność,
system motywowania pracowników,
oraz proces rekrutacji personelu.

Szkolenie dedykowane jest: pracownikom firm, w szczególności menedżerom średniego i wyższego szczebla, handlowcom, pracownikom obsługi klienta i HR.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenia samoświadomości uczestników, aby w jak najbardziej skuteczny i efektywny sposób wykorzystywali swoje talenty i zasoby na poszczególnych stanowiskach, ku lepszej współpracy międzyludzkiej, i zwiększaniu produktywności przedsiębiorstwa.

Korzyści dla organizacji:

Zbuduj człowieka, a on zbuduje Ci organizację.

Zwiększenie konkurencyjności poprzez:

 • lepszą efektywność podczas procesów rekrutacyjnych,
 • dopasowanie poszczególnych pracowników i ich zasobów do zajmowanych stanowisk, a co za tym idzie większa skuteczność i mniejsza rotacja,
 • budowanie sprawnie działających, osiągających ponadprzeciętne wyniki zespołów,
 • minimalizowanie konfliktów w organizacji,
 • szybkie rozwiązywanie konfliktów w organizacji jeśli już się pojawią,
 • świadome przygotowanie pracowników do zdobywania nowych kompetencji t.j.:
  komunikacja,
  liderstwo,
  sprzedaż,
  obsługa klienta,
  produktywność- zarządzanie sobą w czasie mających zwiększyć efektywność prowadzonych przez organizację działań.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik:

 • Pozna i zrozumie style zachowań i komunikacji, i czym one się charakteryzują, a co za tym idzie nauczy się jak:
  efektywnie zarządzać sobą i swoją produktywnością,
  bezkonfliktowo i delikatnie, bez presji czy manipulacji dopasować się do swojego rozmówcy, aby osiągnąć efekt synergii, i realizować wspólne cele,
  pozna jak szybciej budować lepsze relacje z kolegami/ koleżankami w pracy.
 • Uczestnik w roli lidera dowie się jak:
  tworzyć zgrane, wspierające się mistrzowskie zespoły,
  jakie osoby zapraszać do zespołu aby był on najefektywniejszy,
  minimalizować niedomówienia i konflikty,
  angażować współpracowników i zwiększać produktywność zespołu,
  przekazywać skutecznie informację zwrotną ku rozwojowi pracownika,
  skutecznie można zmniejszyć stres podczas kontaktów interpersonalnych.

 • Uzyska jasną i doskonale zorganizowaną podstawę do dalszego rozwoju kompetencji zawodowych takich jak:
  bycie liderem,
  rekrutacja,
  sprzedaż,
  obsługa klienta,
  negocjacje.

Umów się na szkolenie…

Zapraszam do kontaktu